Prieskum FOCUS za jún 2016

: :
: Vyberte politické strany
Vložte graf na svoj web | Upozornite na chybu

Do parlamentu postupujú len strany, ktoré získajú aspoň 5 percent hlasov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kanárské ostrovy: Päť tipov na Last Minute
 2. Filmová prehliadka v kúpeľnom meste potešila milovníkov filmu
 3. Pozrite si trendy pracovne štyroch Slovákov pracujúcich z domu
 4. Volkswagen up! na niekoľko spôsobov
 5. Samota, Facebook, disciplína: Práca z domu nie je pre všetkých
 6. Grantový program Viac umenia podporí mladých tvorcov
 7. Pub u Kohúta: Košičania ho milujú kvôli hudbe a pivu
 8. Košická Villa Regia: Podnik ako stvorený pre rodinný obed
 9. Discovery Sport 2017 - Skvelý dizajn a technológie
 10. Last Minute tipy na Wellness hotely
 1. IMMOFINANZ rozširuje počet centier STOP SHOP
 2. Oslnte svoje okolie hodinkami Axcent of Scandinavia
 3. Zažiarte so švajčiarskými hodinkami Alfex
 4. Orange spúšťa službu Manažment mobilných zariadení
 5. Profesor Clive Hamilton na EU v Bratislave
 6. Odneste si hviezdne výhry z Polusu!
 7. Kanárské ostrovy: Päť tipov na Last Minute
 8. Ak sa vám cez dovolenku pokazí auto, máte od nás náhradné
 9. Umývacie linky OMV sú šetrné ku karosérii
 10. Na Slovensku vyrobia 80 miliónty elektromotor do práčok
 1. Pub u Kohúta: Košičania ho milujú kvôli hudbe a pivu 10 818
 2. Kanárské ostrovy: Päť tipov na Last Minute 8 042
 3. Samota, Facebook, disciplína: Práca z domu nie je pre všetkých 7 760
 4. Pozrite si trendy pracovne štyroch Slovákov pracujúcich z domu 6 444
 5. Košická Villa Regia: Podnik ako stvorený pre rodinný obed 2 346
 6. Filmová prehliadka v kúpeľnom meste potešila milovníkov filmu 2 189
 7. Discovery Sport 2017 - Skvelý dizajn a technológie 1 979
 8. Last Minute tipy na Wellness hotely 1 445
 9. Volkswagen up! na niekoľko spôsobov 1 363
 10. Ako prežiť letnú dovolenku vo finančnej pohode 1 322
Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop